Čas od času potřebuji vyzkoušet techniku či si jen tak zafotit. K tomuto účelu nabízím spolupráci formou TFP, kdy každý ode mne dostane 3 upravené fotografie.

@eventy_tfp

Facebook
500px
Instagram

obchodní podmínky

 
objednání na focení
  • Objednáním fotografických služeb vyjadřujete souhlas s obchodními podmínkami včetně podmínek uvedených v Ceníku, akceptujete můj autorský přístup a fotografický styl.
  • Objednávky přijímám v tuto chvíli pouze mailem, vždy vyžaduji potvrzení termínu a hodiny písemně.
  • Objednaný termín je závazný pro obě strany, nicméně je možné jej změnit či zrušit s předstihem minimálně 7 dnů před termínem fotografování.
  • V případě nemoci nebo velmi nepříznivého počasí se venkovní focení přesouvá na nejbližší volný termín.

 

Pozdní příchod 

Snažte se přijít na focení včas, v opačném případě mě prosím informujte o případném zpoždění. Váš pozdní příchod není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení. Pokud se opozdíte o více jak 20 min bez předchozí omluvy, jsem oprávněna toto focení zrušit bez náhrady. 

 

Cena za fotografování a splatnost

Řídí se aktuálním ceníkem umístěným na webových stránkách (v den objednávky).

Focení je splatné v den focení v plné výši a to hotově nebo převodem na účet.

Cena za případnou dopravu na zvolené místo může být zpoplatněna.

 

VÝBĚR FOTOGRAFIÍ

Výběr fotografií provádí fotograf nebo zákazník dle zvoleného balíčku.


DODACÍ LHŮTA

Doba dodání fotografií je cca 3-6 týdnů od focení. Tato lhůta se může z důvodu nemoci či dovolené prodloužit.


Úpravy fotografií

Veškeré fotografie odevzdávám upravené tak, jak uznám za vhodné. Případnou změnu tělesných proporcí nebo barvy pleti neprovádím, Fotografie odevzdávám ve formátu JPG. Neupravené fotografie ve formátu JPEG nebo RAW neposkytuji.

 

reklamace

Vlastní vzhled, vzhled zvířete, oblečení nebo nesouhlas s mým stylem není důvodem k reklamaci.

 

Použití fotografií

Veškeré fotografie jsou majetkem fotografa i po zakoupení licence a tudíž nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, soutěž, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografie osob nebo zvířat lze používat pro svou nekomerční osobní prezentaci. 

Dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. není bez souhlasu autora dovoleno fotografie jakkoliv upravovat (např. použití barevných filtrů na instagramu) a zveřejňovat jako dílo autora.


SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ

Fotograf má právo, v případě focení zvířat a lidí, nakládat se svým dílem jak uzná za vhodné. Pokud si ovšem nepřejete, aby se Vaše fotografie nebo fotografie zvířat neobjevily v nějakém časopise či článku, sociálních sítích, webových stránkách a jiných propagačních materiálech, je třeba tuto skutečnost oznámit nejpozději v den fotografování.